ابن‌متویه حسین بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌متویه حسین بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسین بن محمّد بن متویه اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. وی به قصد انجام حج به کوفه رفت، و در آن جا حدیث گفت. از مسلمه بن شبیب روایت نموده، و احمد بن محمّد بن سرّی کوفی از او نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۸۲.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۵.    


جعبه ابزار