ابن‌متویه محمد بن حسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌متویه محمد بن حسن اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن حسن بن ابی الحسن معروف به «متویّه»، از محدّثین اصفهان است. مادرش دختر ضحّاک بن مزید بن عجلان است. صاحب عنوان از محمّد بن بکیر، عبداللّه بن عمران و سعدویه حدیث شنیده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۹۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۵.    


جعبه ابزار