ابن‌مرده محمد بن مرده اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مرده محمد بن مرده اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن مرده بن رستم معروف به «ابن مرده»، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان است. وی از محمّد بن بکیر روایت می‌کند، و ابوعلیّ بن ابراهیم از وی نقل حدیث می‌نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۱۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۸.    


جعبه ابزار