ابن‌مردویه ابوبکر محمد بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مردویه ابوبکر محمد بن احمد اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان اصفهان بوده است.


خاندان ابن‌مردویه

[ویرایش]

«ابن‌مردویه» شهرت چندین نفر از فقها و محدّثین قرن سوم تا پنجم هجری در اصفهان است. نسب افراد این خاندان به مردویه بر وزن منگوله منتهی می‌شود، و ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه معروف‌ترین شخص این خانواده محسوب می‌شود.

معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر محمّد بن احمد بن موسی بن مردویه، از محدّثین و دانشمندان اصفهان است که قبل از روزگار مافرّوخی در اصفهان زندگی می‌کرده است.
[۱] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۷.    


جعبه ابزار