ابن‌مردویه ابوعبداللّه محمد بن موسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مردویه ابوعبداللّه محمد بن موسی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبداللّه محمّد بن موسی بن مردویه بن فورک اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری است. در فقه و حدیث و کلام از دانشمندان روزگار خود بوده، و در اصفهان و عراق از راویان آن شهرها حدیث شنیده است که از آن جمله است: ابوالحسن احمد بن محمّد بن عمر لنبانی و ابی عمرو بن حکیم. جماعتی از علماء از او فقه آموختند. وی سال‌ها در اصفهان صاحب فتوا و حوزه تدریس بوده، و در سال ۳۷۸ق وفات یافته است.
[۳] مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۳۰۷.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۴۴۵.    
۳. مافرّوخی اصفهانی، مفضّل بن سعد، محاسن اصفهان، ص۲۹.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۷.    


جعبه ابزار