ابن‌مردویه ابوعمران موسی بن مردویه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مردویه ابوعمران موسی بن مردویه اصفهانی، فقیه و محدّث قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمران موسی بن مردویه بن فورک بن موسی بن جعفر اصفهانی، فقیه و محدّث قرن چهارم هجری بوده است. از مصاحبان ابراهیم بن متویّه بوده، و از او حدیث شنیده است. فرزندش حافظ ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه از او روایت می‌کند. صاحب عنوان در سال ۳۵۶ق وفات نمود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۳۱۴.    
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۲، ص۴۴۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۰۷.    


جعبه ابزار