ابن‌مسهر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مسهر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

قیس بن مسهر صیداوی، نامه‌رسان بین امام حسین (علیه‌السلام)، کوفیان و مسلم بن عقیل و شهید به دست ابن زیاد قبل از عاشورا
برج بن مسهر طائی، برج بن مُسْهِر طائی، از قبیله طی و از شاعران مُخَضْرم در دوره جاهلی و در دوره اسلام و از خوارج


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار