ابن‌مطلب ابوالمعالی هبةاللّه بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مطلب ابوالمعالی هبةاللّه بن محمد اصفهانی، وزیر خلیفه المستظهر باللّه بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالمعالی هبه اللّه بن محمّد بن علی ملقّب به «ولی‌الدّوله» و معروف به «ابن‌مطلّب»، وزیر خلیفه المستظهر باللّه بوده، و در بغداد اقامت داشته، سرانجام به جرم شیعه بودن، مورد سوء ظنّ سلطان محمّد بن ملکشاه سلجوقی واقع شد، و در اثر مکاتبات او با خلیفه، از ترس جان خود، از بغداد گریخت، و در اصفهان وفات یافت.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰۱۲.
[۲] فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۸۴.
[۳] منشی کرمانی، ناصرالدین، نسائم الاسحار، ص۳۱.
[۴] سیف‌الدین عقیلی، حاجی بن نظام، آثار الوزراء، ص۱۴۳.
[۵] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دائره المعارف تشیّع، ج۱، ص۳۶۸.
[۶] جواهرالکلام، عبدالعزیز، آثار الشّیعه، ج۴، ص۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۱۰۱۲.
۲. فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۲۸۴.
۳. منشی کرمانی، ناصرالدین، نسائم الاسحار، ص۳۱.
۴. سیف‌الدین عقیلی، حاجی بن نظام، آثار الوزراء، ص۱۴۳.
۵. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم و دیگران، دائره المعارف تشیّع، ج۱، ص۳۶۸.
۶. جواهرالکلام، عبدالعزیز، آثار الشّیعه، ج۴، ص۳۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۰.    


رده‌های این صفحه : وزیر المستظهر بالله
جعبه ابزار