ابن‌مظفر بن شبیب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مظفر بن شبیب اصفهانی، از فقهاء و محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابن‌مظفّر بن شبیب، از فقهاء و محدّثین اصفهان است. وی امام مسجد جامع اصفهان بوده است. یاقوت حموی در ذیل شرح حال احمد بن فضل باطرقانی گوید: «پس از ابن‌مظفّر، امامت مسجد جامع اصفهان یافت».
[۱] یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۱، ص۳۹۶.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۴.
[۳] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۱۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۱، ص۳۹۶.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۴.
۳. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۱۸۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۰.    


جعبه ابزار