ابن‌مفلح ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مفلح ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مفلح برهان‌الدین‌ ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، برهان‌الدین‌ ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابن‌مفلح تقی‌الدین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، تقی‌الدین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار