ابن‌مفلح (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مفلح ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌مفلح (اعلام)، نام‌ افراد خاندانی‌ از فقیهان‌ حنبلی‌ دمشق‌ فلسطینی‌الاصل در سده‌های‌ ۸ -۱۱ق‌/۱۴-۱۷م‌

ابن‌مفلح شمس‌الدین‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ مفلح‌، شمس‌الدین‌ ابوعبدالله‌ محمد بن‌ مفلح، سرسلسله‌ و مهم‌ترین‌ شخصیت‌ خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابن‌مفلح تقی‌الدین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، تقی‌الدین ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابن‌مفلح نظام‌الدین‌ ابوحفص‌ عمر بن‌ ابراهیم‌، نظام‌الدین‌ ابوحفص‌ عمر بن‌ ابراهیم، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابن‌مفلح برهان‌الدین‌ ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، برهان‌الدین‌ ابواسحاق‌ ابراهیم‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌
ابن‌مفلح اکمل‌الدین‌ محمد بن‌ ابراهیم‌، اکمل‌الدین‌ محمد بن‌ ابراهیم‌، یکی از شخصیت‌های خاندان‌ اِبْن‌ِ‌مُفْلِح‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار