ابن‌ممشاد ابوسعید عبداللّه بن احمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌ممشاد ابوسعید عبداللّه بن احمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید عبداللّه بن احمد بن ممشاد اصفهانی معروف به «ابن‌ممشاد»، از محدّثین اصفهان است، وی دایی ابواحمد عسّال است، و خود از عبدان بن احمد و راویان اصفهان روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۹۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۳.    


جعبه ابزار