ابن‌مملک احمد بن محمد مدینی حکیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مملک احمد بن محمد مدینی حکیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمرو احمد بن محمّد بن ابراهیم بن حکیم مدینی حکیمی معروف به «ابن‌مملک»، از محدّثین مدینه (محلّه شهرستان فعلی) اصفهان بوده، جهت اخذ حدیث، مسافرت بسیار کرده، و در شام و عراق و ری استماع حدیث نموده، و روایات شیوخ را کتابت کرده که از آن جمله است: ابوعلی طرابلسی، ابوامیّه طرطوسی، ابوحاتم رازی و غیره ابوبکر اسماعیلی، ابواحمد عسال و محمّد بن اسحاق بن منده از او استماع حدیث نموده‌اند. در جمادی‌الآخر سال ۳۳۳ق وفات یافته است.
[۱] سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۴، ص۲۹.
مملک، در اصل محمّدک (محمّد کوچک): مَمَل، در اصفهان و شاید برخی دیگر از شهرها محمّد را «مَمَل» گویند، و کاف، علامت تصغیر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، الانساب، ج۴، ص۲۹.
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۱، ص۳۷۹.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۳.    جعبه ابزار