ابن‌منجویه ابومحمد عبداللّه بن مرزبان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منجویه ابومحمد عبداللّه بن مرزبان اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن مرزبان بن منجویه اصفهانی، از محدّثین و دانشمندان قرن چهارم هجری بوده، و به زهد و پارسایی و عبادت بسیار، شهرت داشته، و با اغلب عرفای اصفهان و نیشابور مصاحبت می‌کرده است. از ابی‌احمد عسّال و ابی‌اسحاق بن حمزه و سلیمان طبرانی حدیث شنیده است. صاحب عنوان در غرّه ربیع‌الاوّل ۴۱۳ق وفات یافت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۹۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۵.    


جعبه ابزار