ابن‌منجویه احمد بن علی یزدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منجویه احمد بن علی یزدی اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم و پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر احمد بن علیّ بن محمّد بن منجویه اصفهانی یزدی، از محدّثین مشهور قرن چهارم و پنجم هجری بوده است. در اصفهان در حدودسال ۳۴۷ق متولّد شده، و سال‌ها به تحصیل پرداخته، سپس در نیشابور ساکن شد، و در ۴۲۸ق در آن جا وفات یافت. از ابوبکر بن مقری، ابوبکر اسماعیلی و ابوعبداللّه بن منده نقل احادیث نموده است، و خطیب بغدادی، ابوصالح مؤذّن و عبدالرّحمان بن منده از او روایت می‌کنند. رجال صحیح مسلم، مهم‌ترین تالیف او است که در بیروت به طبع رسیده است.
[۴] کاظمینی، محمد، دانشنامه مشاهیر یزد، ج۱، ص۶۶.
[۶] ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ج۱، ص۶۵۷.
در هدیه العارفین نام جدّ او به اشتباه «فنجویه» آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظّنون عن اسامی الکتب و الفنون، ج۱، ص۸۱.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۳، ص۱۴۶.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکره الحفّاظ، ج۳، ص۲۴۹.    
۴. کاظمینی، محمد، دانشنامه مشاهیر یزد، ج۱، ص۶۶.
۵. ابن اثیر، علی بن محمد، اللّباب فی تهذیب الانساب، ج۳، ص۲۶۱.    
۶. ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ج۱، ص۶۵۷.
۷. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۱، ص۱۷۱.    
۸. بابانی بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیه العارفین، ج۱، ص۷۴.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۴.    جعبه ابزار