ابن‌منده ابواحمد بندار بن علی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده ابواحمد بندار بن علی اصفهانی، از محدّثین و فقهای قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواحمد بُندار بن علیّ بن احمد بن منده معروف به ابواحمد فقیه، از محدّثین و فقهای قرن چهارم هجری است. از احمد بن موسی بن اسحاق خطمی انصاری قاضی اصفهان روایت می‌کند. وی رجب المرجّب ۳۸۳ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۳۶.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۱.    


جعبه ابزار