ابن‌منده ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان بوده است.


خاندان ابن‌منده

[ویرایش]

«ابن‌منده» شهرت جماعتی کثیر از محدّثین و مشایخ روایت و علمای اخبار در قرن سوم تا ششم هجری می‌باشد که به بنی‌منده معروف‌اند. نسب این خاندان به ابراهیم (منده) بن ولید بن سند بن بُطّه بن اُستندار فیروزان بن چهاربخت منتهی می‌شود. چهار بخت، یکی از صاحب منصبان دولت ساسانی بوده، و در جریان ورود مسلمانان به ایران مسلمان شده است. ابراهیم معروف به «مَنده» در زمان معتصم خلیفه عبّاسی می‌زیسته است. سلسله بنی‌منده به نام یحیی آغاز شده (یحیی بن ابراهیم بن ولید) و به یحیی نیز خاتمه یافته است (یحیی بن عبدالوهاب). مذهب این خاندان، حنبلی بوده است.

معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن محمّد بن یحیی بن منده اصفهانی، از محدّثین قرن چهارم هجری در اصفهان است. از احمد بن خشنام و ابی بکر بن نعمان و ثقفی روایت می‌نماید، از آثار او کتاب شیوخ را می‌توان نام برد. در ماه رمضان المبارک سال ۳۲۰ق وفات یافته است.
[۲] شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۳، ص۱۵.
[۳] کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۹۷-۱۹۸.    
۲. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۳، ص۱۵.
۳. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۱۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۹.    


جعبه ابزار