ابن‌منده ابوالحسن علی بن حسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده ابوالحسن علی بن حسن اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علیّ بن حسن بن منده، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. از حسین بن یعقوب بزّاز در سال ۳۷۰ق روایت نموده است. ابوالفتح محمّد بن علیّ بن عثمان کراجکی در سال ۴۳۶ق از او نقل حدیث نموده است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، النّابس، ص۱۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، النّابس، ص۱۱۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۴.    


جعبه ابزار