ابن‌منده ابوسعید سفیان بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده ابوسعید سفیان بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسعید سفیان بن محمّد بن یحیی بن منده، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. او از احمد بن یونس روایت می‌کند، و ابومحمّد بن حیّان از او نقل حدیث می‌نماید. در سال ۳۱۹ق وفات یافته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۳۴۱.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۱.    


جعبه ابزار