ابن‌منده عبدالوهاب بن محمد تاجر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده عبدالوهاب بن محمد تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعمرو عبدالوهاب بن محمّد بن اسحاق بن محمّد بن منده تاجر اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن پنجم هجری است. وی در سال ۳۸۶ق متولّد شد، و برای طلب حدیث به نیشابور، شیراز، همدان، مکّه و ری سفر کرد، و از ابراهیم بن عبداللّه بن محمّد بن خرشید قوله تاجر، ابوبکر بن مردویه، ابن عبدالوهاب سُلمی و سعید صیرفی حدیث شنید، فرزندش یحیی بن عبدالوهاب، حسن رستمی، ابوالخیر باغبان، مسعود ثقفی، مؤتمن ساجی و دیگران از او روایت می‌کنند. در اصفهان، محبوب القلوب بین خاص و عام بود، و در گردآوری حدیث، فرزند را به همکاری خویش خوانده بود. وی سرانجام در شب ۲۹ جمادی‌الثّانی ۴۷۵ق وفات یافت. کتاب المعرفه الصّحابه از تالیفات او است که حافظ مؤتمن بن احمد ساجی آن را تمام کرده است.
[۱] فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۵۳۹.
[۲] ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ج۱، ص۶۶۰.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۶.
[۴] یارشاطر، احسان، دانشنامه ایران و اسلام، ج۶، ص۸۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فارسی، عبدالغافر، تاریخ نیشابور، ص۵۳۹.
۲. ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ج۱، ص۶۶۰.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۶.
۴. یارشاطر، احسان، دانشنامه ایران و اسلام، ج۶، ص۸۷۹.
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۱۲، ص۵۰۱.    
۶. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۱۰، ص۵۴۶.    
۷. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۶، ص۲۲۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۳.    


جعبه ابزار