ابن‌منده عبیداللّه بن منده اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده عبیداللّه بن منده اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبیداللّه بن منده، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از محمّد بن عاصم مدینی روایت نموده، و ابواسحاق سریجانی از او حدیث نقل می‌نماید.
[۲] ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ص۶۵۹.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۰۶.    
۲. ج. دانشیار، فرهنگ‌نامه پارسی، ص۶۵۹.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۳.    


جعبه ابزار