ابن‌منده محمود بن ابراهیم اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده محمود بن ابراهیم اصفهانی، از محدّثین حنبلی اصفهان در قرن ششم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالوفا محمود بن ابراهیم بن سفیان بن منده (ابراهیم) بن عبدالوهاب بن منده اصفهانی، از محدّثین حنبلی اصفهان در قرن ششم هجری بوده است. در حدود سال ۵۵۰ یا ۵۵۲ق در اصفهان متولّد شد، و از مسعود ثقفی، ابوعبداللّه رستمی، ابوالخیر باغبان مسعود ثقفی و عبدالمنعم سعدویه روایت می‌کند. ابن نجّار، شیخ عبدالصّمد بن احمد بن ابی الجیش و ضیاء از او حدیث شنیده‌اند. وی در سال ۶۳۲ هنگامی که مغولان به اصفهان حمله کردند، به دست آنان کشته شد. کتاب الایمان از او است.
[۳] یارشاطر، احسان، دانشنامه ایران و اسلام، ج۶، ص۸۸۰.
[۴] آل‌قیس، قیس، الایرانیون و الادب العربی، ج۶، ص۵۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۶، ص۲۹۲.    
۲. ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۷، ص۲۷۲.    
۳. یارشاطر، احسان، دانشنامه ایران و اسلام، ج۶، ص۸۸۰.
۴. آل‌قیس، قیس، الایرانیون و الادب العربی، ج۶، ص۵۰۰.
۵. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النّبلاء، ج۲۲، ص۳۸۲-۳۸۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۷.    


جعبه ابزار