ابن‌منده یحیی بن عبداللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌منده یحیی بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثین خاندان ابن‌منده اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوزکریّا یحیی بن عبداللّه اصفهانی، از محدّثین خاندان ابن‌منده اصفهان است. وفاتش در سال ۴۴۵ق روی داده، و کتاب تاریخ اصفهان از تالیفات او است.
[۱] امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۳۴۸.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۳۴۸.
۲. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب، ج۸، ص۲۳۴.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۷.    


جعبه ابزار