ابن‌مندویه ابوالقاسم حمد بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مندویه ابوالقاسم حمد بن محمد اصفهانی، از محدثین قرن پنجم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالقاسم حمد بن محمّد بن احمد بن عبدالرّحمان (محمّد) بن مندویه اصفهانی، قاضی معدّل؛ سمعانی درباره او نوشته: «فقیه، نقل من اهل العلم والدّین». تولّدش حدود سال ۴۳۰، و فوتش در روز دوشنبه ۱۴ شعبان سال ۵۱۴ق روی داده است. او جهت ابوسعد سمعانی اجازه نوشته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التّحبیر، ج۱، ص۲۵۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۶.    


جعبه ابزار