ابن‌مندویه فضل بن عبداللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مندویه فضل بن عبداللّه اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فضل بن عبداللّه بن مندویه اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن پنجم هجری است، و از ابوسعید عبدالواحد بن ابی القاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری، روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۳۵.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۸.    


جعبه ابزار