ابن‌مندویه محمد بن مندویه طویل اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مندویه محمد بن مندویه طویل اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن دوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن مندویه طویل، از محدّثین اصفهان بوده، و قبل از سال ۳۰۰ق وفات یافته است.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۳۸.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۹.    


جعبه ابزار