ابن‌مندویه محمد بن مندویه غزال اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مندویه محمد بن مندویه غزال اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن مندویه غزال، از محدّثین اصفهان است، و از یحیی بن حاتم عسکری نقل حدیث می‌کند.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۳۸.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۳۵.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۸.    


جعبه ابزار