ابن‌مکرم محمد بن حسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌مکرم محمد بن حسین اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد بن حسین بن مکرم، از محدّثین اصفهان است. از محمّد بن حسن بن سعید اصفهانی باب کوشکی حدیث شنیده، و ابوعمر عثمان بن محمّد عثمانی از او روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۲۳۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۱۲.    


جعبه ابزار