ابن‌نابتی اسحاق بن ابراهیم همدانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌نابتی اسحاق بن ابراهیم همدانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعبّاس اسحاق بن ابراهیم بن قاضی همدان بن احمد بن عبداللّه بن یعیش ازدی همدانی معروف به «ابن النّابتی»، از محدّثین اصفهان است. از حسین بن حُریث و محمّد بن غیلان روایت می‌کند، و احمد بن اسحاق و عبداللّه بن محمّد بن جعفر از او روایت می‌کنند.
[۲] ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۴، ص۲۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۱۷.    
۲. ابوالشیخ، عبدالله ‌بن ‌محمد، طبقات المحدّثین، ج۴، ص۲۸۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۲۸.    


جعبه ابزار