ابن‌کرسیه محمد بن علی خلقانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌کرسیه محمد بن علی خلقانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر محمّد بن علیّ بن احمد بن محمّد بن عمران خلقانی معروف به «ابن کرسیّه»، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری است. در مکّه و عراق، احادیث زیادی استماع نموده، و بعد از سال ۳۸۰ق وفات یافته است. وی را اصلی است در حدیث که از آن روایت می‌نموده است. او از حسین بن اسماعیل محاملی روایت می‌کند، و حافظ ابونُعیم از او نقل حدیث نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۳۰۲.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۹۶.    


جعبه ابزار