ابن‌ ابی‌جامع شهاب‌الدین احمد بن ‌محمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلِ ابی‌جامع، خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق و لبنان و ایران در سده ۱۰ و ۱۱ق/۱۶ و ۱۷م بوده که مؤسس آل ابی‌جامع، شهاب‌الدین یا جمال‌الدین احمد بن ‌محمد، معروف به ابن‌ ابی‌جامع می‌باشد.


مؤسس آل ابی‌جامع

[ویرایش]

احمد بن ‌محمد، شهاب‌الدین یا جمال‌الدین معروف به ابن‌ ابی‌جامع (د ۹۲۸ق/۱۵۲۲م)، مفسر، محدث و مؤسس آل ابی‌جامع و از عالمان بزرگ شیعی بود.

اساتید احمد

[ویرایش]

وی از شیخ ‌احمد بن ‌بیضائی و محقق کَرَکی اجازه روایت داشته‌ است. محقق کرکی که در ۹۲۸ق/۱۵۲۲م اجازه روایت داشته‌ است. محقق کرکی که در ۹۲۸ق/۱۵۲۲م اجازه خود را صادر کرده، طی آن سلسله مشایخ روایی خود را از طریق مُطَهَّر حِلّی، طوسی، مفید، کُلَینی و صدوق تا امام علی‌ بن ‌موسی‌ الرضا (علیه السلام) برشمرده و آنگاه با تأیید صلاحیت احمد، وی را مجاز به نقل حدیث دانسته‌ است.

آثار

[ویرایش]

از احمد تفسیری به نام الوجیز‌ فی‌ تفسیر الکتاب‌ العزیز، بازمانده که به ایجاز نوشته شده‌ است. به گفته آقابزرگ نسخه‌ای از آن در کتابخانه خوانساری (در دو جلد)، نسخه دیگر دیگر در کتابخانه شیخ‌ علی کاشف‌الغطاء، دیگری در کتابخانه شیخ‌ محمد امین در کاظمین (به خط محمد بن ‌نصار، کتابت ۱۱۱۸ق/۱۷۰۶م)، دیگری در کتابخانه شیخ‌ عبدالله مامقانی (کتابت ۱۱۲۰ق/۱۷۰۸م)، دیگری در میان کتاب‌های سیدصافی (به خط ابراهیم‌ بن ‌احمد بن ‌علوان‌ بن ‌بشاره کعبی جلالی قپانی) که از روی نسخه‌های اصلی به خط مؤلف در ۱۱۲۵ق/۱۷۱۳م استنساخ شده و نسخه‌ای در کتابخانه قاسم محیی‌الدین (به خط حسین‌ بن ‌باقی‌ بن ‌مظفر جزایری صیمری، کتابت ۱۲۰۷ق/۱۷۹۳م) موجود است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه.
(۲) امین عاملی، سیدمحسن، اعیان ‌الشیعه، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق.
(۳) حر عاملی، محمد بن ‌حسن، امل الآمل، به کوشش احمد حسینی، بغداد، مکتبة ‌الاندلس، ۱۳۸۵ق.
(۴) خویی، ابوالقاسم، معجم رجال‌ الحدیث، بیروت، ۱۴۰۳ق.
(۵) قمی، عباس، الکنی و الالقاب، تهران، ۱۳۹۷ق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ج۱، ص۲۱۲.    
۲. سیدمحسن امین عاملی، اعیان ‌الشیعه، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۷۸-۷۹.    
۳. محمد بن ‌حسن حر عاملی، امل الآمل، ج۱، ص۳۰، به کوشش احمد حسینی، بغداد، مکتبة ‌الاندلس، ۱۳۸۵ق.    
۴. ابوالقاسم خویی، معجم رجال‌ الحدیث، ج۲، ص۲۵، بیروت، ۱۴۰۳ق.    
۵. عباس قمی، الکنی و الالقاب، ج۱، ص۱۹۱، تهران، ۱۳۹۷ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل ابی‌جامع»، ج۱، ص۳۴۹.    جعبه ابزار