ابن ابی‌جامع جعفر بن ‌محمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلِ ابی‌جامع، خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق و لبنان و ایران در سده ۱۰ و ۱۱ق/۱۶ و ۱۷م است. یکی از آن خاندان، جعفر بن ‌محمد، وی از بزرگان آل ابی‌جامع و آل محیی‌الدین و از عالمان بنام این خاندان شمرده می‌شود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر بن ‌محمد (د ۱۲۴۷ق/۱۸۳۱م)، وی از بزرگان آل ابی‌جامع و آل محیی‌الدین و از عالمان بنام این خاندان شمرده می‌شود و قبل از برادر خود شریف درگذشته‌ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیدمحسن امین، اعیان ‌الشیعه، ج۴، ص۱۸۷، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل ابی‌جامع»، ج۱، ص۳۴۹.    جعبه ابزار