ابن ابی‌جامع حسن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جامع حسن ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جامع حسن‌ بن ‌حسین، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع حسن‌ بن ‌علی، عالم، فقیه و محدث و یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار