ابن ابی‌جامع عبدالحسین‌ بن ‌قاسم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلِ ابی‌جامع، خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق و لبنان و ایران در سده ۱۰ و ۱۱ق/۱۶ و ۱۷م است. یکی از آن خاندان، عبدالحسین‌ بن ‌قاسم است.


معرفی عبدالحسین‌

[ویرایش]

عبدالحسین‌ بن ‌قاسم (د ۱۲۷۱ق/۱۸۵۵م)، عالم، شاعر و ادیب بود. در علم و ادب و احاطه بر انواع شعر شهره بوده‌ است. استعداد سرشار و ذهن خلاق وی سبب شده بود که در دانش و عرصه‌های مختلف ادب و بدیهه‌گویی در شعر توانا گردد. دارای منظومه‌ای در علم نحو است که شیخ‌ محمد سماوی آن را گردآورده‌ است. وی در نجف وفات یافته‌ است.

منبع

[ویرایش]
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل ابی‌جامع»، ج۱، ص۳۴۹.    


جعبه ابزار