ابن ابی‌جامع علی‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جامع علی‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جامع علی‌ بن ‌حسین، فقیه و محدث، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع علی‌ بن ‌رضی‌الدین، فقیه، شاعر و محقق، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع علی‌ بن ‌محیی‌الدین، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن‌ ابی‌جامع نورالدین علی‌ بن ‌احمد، شاگرد شهید ثانی، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار