ابن ابی‌جامع محیی‌الدین‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جامع محیی‌الدین‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جامع محیی‌الدین‌ بن ‌عبداللطیف، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع
ابن ابی‌جامع محیی‌الدین عبداللطیف‌ بن ‌علی، فقیه، محدث و از عالمان سده ۱۱ق/۱۷م، یکی از افراد خاندان علمی ابی‌جامع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار