ابن ابی‌جراده ابوالفضل هبةالله‌ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جراده ابوالفضل هبةالله‌ ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جراده ابوالفضل قاضی هبةالله‌ بن‌ احمد، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالفضل هبةالله‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار