ابن ابی‌جراده ابوالفضل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جراده ابوالفضل ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جراده ابوالفضل عبدالصمد بن‌ زهیر، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالفضل قاضی هبةالله‌ بن‌ احمد، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوالفضل هبةالله‌ بن‌ محمد، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار