ابن ابی‌جراده ابوغانم بن‌ هبةالله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جراده ابوغانم بن‌ هبةالله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جراده ابوغانم جمال‌الدین محمد بن‌ هبةالله، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوغانم محمد بن‌ هبةالله، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار