ابن ابی‌جراده ابوغانم محمد بن‌ هبةالله (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جراده ابوغانم محمد بن‌ هبةالله ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جراده ابوغانم جمال‌الدین محمد بن‌ هبةالله، یکی از شخصیت‌های خاندان آلِ ابی‌جَراده
ابن ابی‌جراده ابوغانم محمد بن‌ هبةالله قاضی، یکی از شخصیت‌های خاندان آلِ ابی‌جَراده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار