ابن ابی‌جراده عبدالقاهر بن‌ علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌جراده عبدالقاهر بن‌ علی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌جراده ابوالبرکات عبدالقاهر بن‌ علی، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده
ابن ابی‌جراده ابوطاهر عبدالقاهر بن‌ علی‌، یکی از شخصیت‌های خاندان ابی‌جراده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار