ابن ابی‌حمزه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌حمزه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی بن ابی‌حمزه بطائنی، از اصحاب و راویان امام صادق و امام کاظم (علیهماالسلام) و از سران واقفیه
ابن ابی‌صفیه علی بن ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌صفیه
ابن ابی‌صفیه محمد بن‌ ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان آل ابی‌صفیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار