ابن ابی‌صفیه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌صفیه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن ابی‌صفیه حسین ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن صفیه
ابن ابی‌صفیه علی بن ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن صفیه
ابن ابی‌صفیه محمد بن‌ ابی‌حمزه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن صفیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار