ابن ابی‌نواس عبداللّه بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌نواس عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمّد عبداللّه بن محمّد بن خالد معروف به «ابن ابی نواس»، از محدّثین اصفهان است، وی از محمّد بن سهل بن صباح و ابی اسید روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۹۸.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۰.    


جعبه ابزار