ابن ابی‌کالیجار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن ابی‌کالیجار ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

الملک الرحیم ابونصر خسرو فیروز بن ابی‌کالیجار، از شخصیت‌های خاندان آل بویه
عزالملوک ابومنصور فولادستون بن ابی‌کالیجار، از شخصیت‌های خاندان آل بویه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار