ابن اخی طاهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالحسن بن محمّد بن یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبداللّه بن الحسین بن علی بن الحسین بن علیّ امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، ابومحمّد، المعروف به ابن اخی طاهر، از راویان ضعیف شیعه است که متهم به جعل حدیث می‌باشد.


جایگاه رجالی

[ویرایش]

کذّاب و جاعل حدیث است؛ روایاتی را از افراد مجهول نقل می‌کرد که مورد انکار (منکّرة) بود؛ ضعیف است.
[۱] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.


دلیل

[ویرایش]

علاّمه مامقانی (رحمة‌الله‌علیه)، او را مورد تضعیف اصحاب می‌داند که از افراد مجهول روایات منکّره نقل می‌کند.
[۲] مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.
و نیز نجاشی می‌گوید که از افراد مجهول، روایات منکّره نقل می‌کند و دیدم که اصحاب ما، او را تضعیف می‌کردند و ابن غضائری و ابن داود، او را دروغ‌گو و جاعل حدیث می‌دانند و توقّف در روایات او را انتخاب می‌کنند.
[۴] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۳، ص ۲۰۶.

امّا برخی رجالیان، او را موثّق می‌دانند؛ چرا که صدوق (رحمة‌الله‌علیه) از او نقل حدیث کرده و اجازه گرفته است و شیخ مفید (رحمة‌الله‌علیه) نیز در ارشاد، از او روایات بسیاری نقل کرده است.
[۵] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۳، ص ۲۰۶.
(از «تعق» نقل می‌کند. این مطلب، مبتنی بر این اصل است که «مشایخ اجازه، همه ثقه هستند» و یا اینکه «نقل روایت از کسی، دلیل بر توثیق اوست». در حالی که هیچ‌کدام ثابت نشده است.ربلکه هر دو مبنا باطل است.)
[۶] خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، مقدّمة.
او از جدّ خویش (یحی بن الحسن) و غیر از او روایت نقل می‌کند.

تالیفات

[ویرایش]

الف- کتاب المثالب،
ب- کتاب الغیبة و ذکر القائم (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.
۲. مامقانی، عبدالله، تلخیص مقباس الهدایة، ص ۲۶۷.
۳. نجاشی، احمد بن عباس، رجال النجاشی، ص ۶۴.    
۴. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۳، ص ۲۰۶.
۵. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج ۳، ص ۲۰۶.
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، مقدّمة.
۷. نجاشی، احمد بن عباس، رجال النجاشی، ص ۶۴.    


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دروغ پردازان در حوزه حدیث شیعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۱۷.    جعبه ابزار