ابن اسید اسحاق بن محمد اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن اسید اسحاق بن محمد اصفهانی، از محدّثین قرن سوم و چهارم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن اسحاق بن محمّد بن ابراهیم بن حکیم ابن اُسید اصفهانی، از محدّثین اصفهان است. حافظ ابونُعیم درباره او می‌گوید: «شیخ ثبت صدوق، عارف بالحدیث ادیب و لا یحدث الاّ من کتابه». از حسن بن عثمان، محمّد بن عاصم و ابوامیّه روایت کرده است، و احمد بن عبیداللّه بن محمود، محمّد بن جعفر و محمّد بن عبیداللّه بن مرزبان از او حدیث نقل می‌کنند. کتاب الشّیوخ از تالیفات او است. وفاتش در رمضان ۳۱۲ق بوده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۱۹.    
۲. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۱، ص۳۳۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۲.    


جعبه ابزار