ابن اشته احمد بن محمد مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن اشته احمد بن محمد مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد بن محمّد بن اشته مدینی، از محدّثین اصفهان است. در مدینه (شهرستان) ساکن بوده، از عمرو بن محمّد ناقد و محمّد بن خالد واسطی روایت می‌کند، و ابوعلی صحّاف و احمد بن محمّد بن ابراهیم از وی روایت می‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۵.    
۲. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۰۳.    
۳. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۱۲۶.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۳.    


جعبه ابزار