ابن اشته عبدالرحمان بن بشیر مودب اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن اشته عبدالرحمان بن بشیر مودب اصفهانی، از محدّثین اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومسلم عبدالرّحمان بن بشیر بن غیر بن اشته مؤدّب، از محدّثین اصفهان است. حافظ ابونُعیم درباره او گوید: «شیخ ثقه صاحب اصول» وی از اسحاق بن ابراهیم بن اسماعیل بُستی حدیث روایت می‌کند، و قتیبه بن سعید از او روایت می‌نماید. در خراسان و سجستان (سیستان) از محدّثین، حدیث فراگرفته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۱۹.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۳.    


جعبه ابزار