ابن اشته محمد بن عبداللّه بوذری مقری اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن اشته محمد بن عبداللّه بوذری مقری اصفهانی، از دانشمندان ادبیات عرب قرن چهارم هجری بوده و اصالتاً اصفهانی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوبکر محمّد بن عبداللّه بن محمّد بن اشته بوذری مقری اصفهانی، از دانشمندان علوم ادب و عربیت، ساکن مصر بوده و در سال ۳۶۰ق وفات کرده است.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

وی دارای تالیفاتی است از آن جمله:
۱. اختلاف المصاحف؛
۲. المفید؛
۳. المحبر؛
۴. شواذّ القرائات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بابانی بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیه العارفین، ج۲، ص۴۷.    
۲. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۶، ص۲۲۴.    
۳. سیوطی‌، جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیه الوعاه، ص۱۴۲.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۵۴.    


جعبه ابزار